Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

nontrivial
nontrivial
8156 37cc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapomruki pomruki
Sponsored post
feedback2020-admin
nontrivial
0813 bdea
Reposted fromshakeme shakeme viaapatyczna apatyczna
nontrivial
nontrivial
nontrivial
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
nontrivial
nontrivial
4641 6429
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
nontrivial
W takie dni miło byłoby też zagrać w planszowe gry i napić się lampki wina. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
nontrivial
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie

September 05 2019

nontrivial
2028 7bdf
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahelenburns helenburns
nontrivial
Reposted frombluuu bluuu viaglamorous glamorous
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

September 03 2019

nontrivial
nontrivial
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
nontrivial
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viamarciix marciix
nontrivial
Wiem, że w nocy nie jest tak samo jak w dzień, że wszystko wydaje się inne, że nocnych spraw nie sposób wytłumaczyć za dnia, bo wtedy nie istnieją, i że noc może być straszna dla ludzi samotnych, gdy już zaczęła się ich samotność
— Ernest Hemingway “Pożegnanie z bronią”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamarciix marciix
nontrivial
1500 f05c
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl

August 26 2019

Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...