Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

nontrivial
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
nontrivial
2042 1b1c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Sponsored post
feedback2020-admin
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaspecialneeds specialneeds
nontrivial
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascared scared
nontrivial
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaLookrecja Lookrecja
nontrivial
Podróżuj. Twórz wspomnienia. Twórz przygody. Bo gwarantuję Ci, że mając 85 lat i leżąc na łożu śmierci nie będziesz myślał o wspaniałym samochodzie, który kiedyś kupiłeś, albo o dwudziestu parach designerskich butów, które nabyłeś. Ale będziesz wspominał czas, który przeżywałeś w swoim ulubionym mieście. Noc kiedy się zakochałeś pod niebem pełnym gwiazd. I będziesz wspominał wszystkich wspaniałych ludzi, których spotkałeś na swej drodze. Będziesz wspominał te chwile, kiedy naprawdę czułeś, że żyjesz. I u kresu życia, te wspomnienia będą jedynym wartościowym dobytkiem, który posiadasz.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLookrecja Lookrecja
nontrivial
Życie jest za piękne, aby żyć normalnie.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaLuukka Luukka

October 12 2019

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viacarmenluna carmenluna
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viazupkaaa zupkaaa
nontrivial
nontrivial
7365 4786
Dean Martin and Audrey Hepburn
Reposted fromPoranny Poranny viamysweetheartt mysweetheartt

October 01 2019

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
nontrivial
6179 91ad
Reposted fromsavatage savatage viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8270 9de9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
nontrivial
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee viamarciix marciix

September 21 2019

nontrivial
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamiischa miischa
nontrivial
7894 f045
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8241 f321 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...