Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers
Sponsored post
feedback2020-admin
nontrivial
5954 db74
Reposted fromsillemo sillemo viamarciix marciix
nontrivial
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers
nontrivial
Przy zbliżeniach nie zapominaj, że w końcu przyjdzie oddalenie.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
„Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy, by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.”
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viamarciix marciix
nontrivial
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viamarciix marciix

August 12 2019

nontrivial
5759 feeb 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski 'Czas pogardy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viamarciix marciix
nontrivial
Nie ma nic gorszego od błagania o miłość. Od czekania. Od bycia w strefie przyjaźni. W strefie byłych. Albo potencjalnych. Jedyna strefa, w której warto być, to swoja własna.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix

August 08 2019

nontrivial
2963 09a3
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
nontrivial
6455 6b12 500
Reposted frombrumous brumous vialittlewhitelies littlewhitelies

August 07 2019

nontrivial
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside

August 01 2019

nontrivial
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
nontrivial
3400 cba9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...