Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2019

nontrivial
6712 f37c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viacomatosegirl comatosegirl
Sponsored post
soup-sponsored
nontrivial
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viamarciix marciix
nontrivial
6395 f4bc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
nontrivial
9903 dd1f 500
Reposted fromplants plants viamarciix marciix
nontrivial
8685 42fb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamarciix marciix
nontrivial
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viamarciix marciix

July 31 2019

nontrivial
nontrivial
5734 efb8
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
8401 193f 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers

July 09 2019

nontrivial
nontrivial
nontrivial
0696 673e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
nontrivial
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viamarciix marciix
nontrivial
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...