Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2020

nontrivial
5057 f7e1
Reposted fromkarahippie karahippie viamiischa miischa
nontrivial
0110 9c46
Reposted fromproof proof viamiischa miischa
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
nontrivial
4187 eb11
Reposted fromkarahippie karahippie viamiischa miischa
nontrivial
Pamiętaj, że nic tak nie skraca drogi do celu jak dobry towarzysz podróży.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
2359 427f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamiischa miischa
1454 0a79 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamiischa miischa
nontrivial
3884 c5d6 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viamiischa miischa
nontrivial
Reposted frombluuu bluuu viamiischa miischa
nontrivial
0171 0017 500
Reposted fromnotnow notnow

March 20 2020

nontrivial
(...) jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: przywiązanie. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello "Wezwanie do miłości"
Reposted fromtomowa tomowa viamarciix marciix
nontrivial
0917 6353
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
1754 a001
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
1996 4604
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
2258 450b 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
3803 5075
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamarciix marciix
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix
nontrivial
5521 38e3
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
6595 5f33 500
Reposted frommiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...