Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme

January 27 2020

nontrivial
nontrivial
0413 d0ac 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamarciix marciix
nontrivial
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamarciix marciix
nontrivial
1457 c75f
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
nontrivial
Ja robię swoje i ty robisz swoje.
Ja nie jestem na świecie po to,
żeby spełniać twoje oczekiwania,
a ty nie masz obowiązku spełniania
moich oczekiwań.
Ty jesteś ty, a ja jestem ja.
Jeśli się spotkamy – to wspaniale.
Jeśli nie – to trudno.
— Fritz Perls
Reposted frommhsa mhsa viamarciix marciix
nontrivial
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
6951 39ea 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
8216 d6c0 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
8112 5f28 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
nontrivial

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viamiischa miischa
nontrivial
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania, a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem, a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16, a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni, by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli, a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj. 
— doubleespresso
Reposted fromlovvie lovvie viamiischa miischa
nontrivial
3493 7168 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
4458 8775 500
Reposted frommiischa miischa

January 21 2020

nontrivial
8266 72e6 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl