Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2019

nontrivial
nontrivial
nontrivial
0696 673e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
nontrivial
Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe viamarciix marciix
nontrivial
1690 2993 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Trzeba ufać własnym przeczuciom, nawet jeśli człowiek nie wie, skąd się one biorą.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamarciix marciix
nontrivial
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
nontrivial
5485 2486 500
nontrivial
nontrivial
nontrivial
3400 cba9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
2655 1e40 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl

June 17 2019

nontrivial
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok
Reposted frommononok mononok viaeternaljourney eternaljourney
nontrivial
3893 615f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viablocked blocked
nontrivial
4225 ae8c 500
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamefir mefir
nontrivial
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
nontrivial
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne
— — Adam Zagajewski
Reposted fromxcvbz xcvbz viasunlovers sunlovers
nontrivial
Reposted frombluuu bluuu viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl