Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

nontrivial
nontrivial
Wszystko kiedyś było trudne, nim stało się łatwe, więc nie poddawaj się.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
nontrivial
4234 9cdd
Cant wait for summer brain freezings.
Reposted fromcarameltea carameltea viasexlovenmagic sexlovenmagic
nontrivial
8335 3d38 500
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viasrcemoje srcemoje
nontrivial

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaxmonroex xmonroex

March 18 2017

nontrivial
7027 539d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaiamsuperwoman iamsuperwoman
nontrivial
6535 f27f
Gdzie ci mężczyźni?
Reposted fromncmsp ncmsp viaAmericanlover Americanlover
nontrivial
2074 3bed
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
2446 d323
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
2228 00f6

March 12 2017

nontrivial
4603 1525
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
0173 ccc3
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 06 2017

nontrivial

March 04 2017

nontrivial
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viadusix dusix
nontrivial
7553 6723
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
4122 61cc
Reposted fromrisky risky viabelieve17 believe17
Reposted fromihonorata ihonorata viabelieve17 believe17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl