Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

nontrivial
8747 caaa
Reposted fromcalifornia-love california-love
4728 3eed 500
Reposted fromtwice twice viaTangizz Tangizz
nontrivial
3180 5df7
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
5715 e28d
Reposted fromdomitrz domitrz viamarciix marciix
nontrivial
7665 d826
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
8714 ccca 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viacomatosegirl comatosegirl

April 23 2017

nontrivial
9159 a3a8
Reposted fromcalifornia-love california-love viazupson zupson
Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)

April 09 2017

nontrivial
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
nontrivial
6831 9806 500
Reposted fromdusix dusix
nontrivial
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix
nontrivial
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadusix dusix
nontrivial
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo
nontrivial
6370 6744 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
6403 ee3d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
nontrivial
8983 cbf4
Reposted fromkarahippie karahippie viapasdechat pasdechat
nontrivial
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viadzikusowska dzikusowska

April 02 2017

nontrivial
5436 087c
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
5678 22c7
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl