Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

nontrivial

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viamarciix marciix
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viasunlovers sunlovers
nontrivial
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viamarciix marciix
nontrivial
nontrivial
9829 da54 500

May 01 2019

nontrivial
6380 abb5 500
Reposted fromslodziak slodziak
nontrivial
Niekiedy jedna chwila decyduje o naszym losie.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nontrivial
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamarciix marciix
nontrivial
4246 e05d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl

April 27 2019

nontrivial
Reposted frombluuu bluuu viamiischa miischa
nontrivial
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
nontrivial
Nie wmawiaj sobie, że był idealny tylko dlatego, że się zakochałaś. Nie wmawiaj sobie tego pod żadnym pozorem. Bo gdyby tak rzeczywiście było, gdyby posiadałby chociaż namiastkę tych cech, które mu przypisujesz siedziałby teraz przy tobie. Nigdy nie pozwoliłby ci odejść.
— Diana Sullivan
Reposted frompensieve pensieve viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
5075 eb22
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viasunlovers sunlovers
nontrivial
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój
Reposted fromcorvax corvax viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
3189 af6a 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
7702 2905
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarciix marciix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl