Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

nontrivial
nontrivial
...nigdy nie myśl o sobie jako o ofierze, bo na prawdę staniesz się ofiarą. Użalanie się nad sobą to najbardziej destruktywne zajęcie pod słońcem.
— Bethany Campbell
Reposted fromswojszlak swojszlak viamarciix marciix
nontrivial

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viamarciix marciix
nontrivial
9106 1915
nontrivial
4205 da37 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viamarciix marciix

June 23 2018

nontrivial
2389 347b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
2398 68de 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
nontrivial
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial

January 28 2018

nontrivial
„Szczęście to akceptacja tego, co się ma”.
— to prawda
Reposted fromavooid avooid viamarciix marciix
nontrivial
2683 7ffb
nontrivial
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
1223 0b73
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
Reposted frombeatkazz beatkazz viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
nontrivial
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamarciix marciix
nontrivial
PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE JEST CIĘŻKO, ZANIM ZACZNIE BYĆ PIĘKNIE.
Reposted fromraspberryyy raspberryyy viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial

January 15 2018

nontrivial
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl