Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

nontrivial
nontrivial
6698 6384 500
Reposted fromkurorori kurorori

November 02 2019

nontrivial
5174 d56f
Reposted fromipo ipo viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viamiischa miischa
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viamarciix marciix
nontrivial
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
nontrivial
nontrivial
nontrivial
7184 b98a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
nontrivial
nontrivial

November 01 2019

nontrivial
8807 1a6d
Reposted fromkarahippie karahippie viaagp agp
4750 6afe 500
Reposted fromdmnkam dmnkam viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
nontrivial
nontrivial
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viaLuukka Luukka
nontrivial
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazoou zoou
nontrivial
5365 428c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
nontrivial
2042 1b1c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaspecialneeds specialneeds
nontrivial
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viascared scared
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl